Avís legal

Totes i cadascuna de les planes web localitzables sota el domini sominputs.com i els seus respectius subdominis i subdirectoris, així com el seu contingut, són propietat de l’Associació Juvenil Inputs, amb NIF número G67569087, constituïda per temps indefinit i inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 67865.

L’accés al lloc web i la utilització dels seus continguts i serveis, s’ha d’efectuar d’acord amb la legislació vigent en matèria de marques, noms comercials, patents, propietat intel·lectual i industrial, i serveis de la informació, així com qualsevol legislació concordant aplicable.

Sí, nosaltres també les utilitzem! 🍪