Convocatòria Assemblea General Ordinària (gener 2021)

L’òrgan de govern es posa en contacte amb vostè per convocar-lo/la a la propera Assemblea General Ordinària de l’Associació Juvenil My Pocket News, que tindrà lloc el proper dia 7 de gener de 2021 a les 16 hores, a distància per mitjans telemàtics amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió del 13 de març de 2020.
  2. Lectura i aprovació, si escau, de la liquidació de comptes de 2020.
  3. Lectura i aprovació, si escau, del pressupost per a l’any 2021.
  4. Proposta de realització de loteria de la Grossa de Sant Jordi.
  5. Precs i preguntes.

En cas de no poder assistir-hi, pot delegar el seu vot en una altra persona, mitjançant la signatura de l’autorització penjada a l’intranet de l’entitat.

Sant Boi de Llobregat, a 23 de desembre de 2020.  

Author avatar
Isaac Espina
https://isaacespina.com
Sí, nosaltres també les utilitzem! 🍪