Convocatòria Assemblea General Extraordinària (març 2020)

L’òrgan de govern es posa en contacte amb vostè per convocar-lo/la a la propera Assemblea General Extraordinària de l’Associació Juvenil andETC, que tindrà lloc el proper dia 13 de març de 202 a les 19 hores, a distància per mitjans telemàtics amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura de la carta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.
  2. Proposta de canvi de la denominació de l’associació.
  3. Emissió del certificat per part de la Secretaria.
  4. Realitzar les esmenes, lectura i aprovació, si escau, de l’article 2 dels estatuts.
  5. Precs i preguntes.  

En cas de no poder assistir-hi, pot delegar el seu vot en una altra persona, mitjançant la signatura de l’autorització penjada a l’intranet de l’entitat.

Sant Boi de Llobregat, a 9 de març de 2020.  

Author avatar
Isaac Espina
https://isaacespina.com
Sí, nosaltres també les utilitzem! 🍪